Závěr školního roku na základní škole

Devět let základky za námi

Díky postupnému uvolňování přijatých opatření stanovených během pandemie Covid-19 se ve středu 24. 6. 2020 mohl uskutečnit v Kulturním domě Michálkovice závěrečný večírek devátých tříd. 

I přesto, že měly obě třídy na přípravu necelý týden, byla rozlučka promyšlena do nejmenších detailů. Při vstupu dostali pozvaní vyučující rudou růži, symbolizující dříve lásku, válku, dnes i přátelství, a byli v doprovodu žáka odvedeni ke slavnostní tabuli. Poté následoval zábavný program moderovaný Valérií Martáskovou (9. B) a Ondřejem Kudlou (9. A). Nejprve byly před zraky všech promítány fotografie nejen ze závěru školního roku, ale také z nejrůznějších školních akcí. Zhlédli jsme pár vtipných videí 9. B. Fotografie, videa byly proloženy pěveckými výstupy jak skupinky dívek, tak celé třídy za klavírního doprovodu v podání Valérie Martáskové. Následovala chvíle, kdy jsme museli „zapojit mozkové závity“ – Chcete být milionářem z dílny 9. A, Poznávačka od 9. B. Na řadu přišlo děkování vyučujícím  a taneční zábava. V závěru večírku nechybělo ani společné focení.

Jménem kolektivu všech učitelů bychom vám touto cestou chtěli poděkovat za společně strávené chvíle a doufáme, že vaše první volba v životě bude úspěšná, že vás zvolená škola i pozdější zaměstnání budou naplňovat nejen materiálně, ale též duševně. Přejeme vám mnoho sil, štěstí, trpělivosti a úspěchů na vaší plavbě v „širém oceánu“. 

Žáci 9. tříd na svém závěrečném večírku

Ohlédnutí se za 2. pololetím školního roku 2019/2020

Na základě prohlášení Ministerstva školství si mohli žáci v úterý 30. 6. 2020 dojít pro vysvědčení všichni společně. Oproti dřívějším létům se v tělocvičně Základní školy Ostrava-Michálkovice nekonalo závěrečné rozloučení, neboť stále platí některá bezpečnostní nařízení z koronakrize. Vysvědčení tak byla vydávána v jednotlivých třídách. Přesto jsme nemuseli být smutní, protože se mohl alespoň na chvíli sejít celý třídní kolektiv. Děti si mohly sdělit své dojmy, zážitky, plány na prázdniny. 

Pokud bychom měli zhodnotit 2. pololetí, především dobu, kdy byly uzavřeny školy a kdy byla výuka vedena distančním způsobem, můžeme říci, že nejen vyučující, ale i žáci se naučili novým věcem – nemíním tím jen hojné využívání informačních technologií, hlavně však se žáci stali samostatnými a zodpovědnými. Vyučující komunikovali se žáky prostřednictvím webových stránek školy. Brzy jsme najeli na online výuku. Videohovory se setkaly s pozitivním ohlasem nejen u vyučujících, ale také u žáků a rodičů, neboť jsme tímto způsobem aspoň krapet pomohli dětem objasnit obtížné, nové učivo či zopakovat již vštípené vědomosti. Dík patří také rodičům, kteří v této nelehké době pomáhali svým dětem se vzděláváním se. 

Jazyková výuka v době uzavření školy

Na počátku 2. pololetí jsme ve škole opět pokračovali v projektu financovaném městem Ostrava zaměřeném na bilingvní výuku. Ve 3., 4., 6., 7. a 8. ročnících měli žáci jednou týdně ve vybraných předmětech výuku s rodilým mluvčím. Procvičili si tak slovní zásobu a zlepšili své schopnosti porozumění angličtině. Po uzavření škol v důsledku koronakrize jsme museli celý projekt trochu upravit. Lektor Stephen Ashton vedl online lekce angličtiny pro žáky 8. a 9. ročníků. Se žáky přes videokonference komunikoval na různá lokální i světová témata. Žáci si tak mohli v pohodlí domova zlepšovat své jazykové dovednosti.

Zápis do prvních tříd v době Covid-19

Kvůli pandemie Covid-19 proběhl zápis prvňáčků, který se uskutečnil v termínu od 10. do 21. dubna 2020, netradičním způsobem, a to pomocí datových, poštovních schránek či osobním doručením. Škola naopak nezpracovávala rozhodnutí najednou, ale vydáváno bylo „na etapy“. V září 2020 usedne do školních lavic 39 prvňáčků rozdělených do dvou tříd. Na nové žáčky už se velmi těšíme a přejeme jim, aby v září vykročili správnou nohou. 

Grant O2 Chytrá škola

Grantový projekt O2 Chytrá škola je zaměřen na počítačovou gramotnost zejména ve smyslu osvěty a inovací v oblasti prevence rizik spojených s chováním dětí v kyberprostoru. Náplní projektu je poskytovat školám informace, včetně audiovizuálních materiálů, a tak prohlubovat povědomí o problematice kyberšikany, stalkingu, kybergroomingu, krádeže identit, o sexuálním predátorství a mnoho dalších případech rizikového chování na Internetu. 
Naše škola získala grant v hodnotě 44 080 Kč na 2 bloky lekcí, z nichž jeden je zaměřen hlavně na problém kyberšikany a druhý na ostatní rizikové jevy. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Spolek Pestré vrstvy zpřístupní bunkr a haldu

Ostravský vlastivědný spolek Pestré vrstvy letos na podzim v Michálkovicích zpřístupní dva objekty, kterými chce místním, ale i návštěvníkům města, změnit pohled na dosud spíše negativně vnímanou pohornickou krajinu. „My v

VÍCE >

Co nového v knihovně

Milí čtenáři, těší nás, že se vše pomalu vrací do starých kolejí a věříme, že nás již nečekají žádné nepříjemné zvraty. Od 25. 5. je umožněn vstup do knihovny, od

VÍCE >

Závěr školního roku na základní škole

Devět let základky za námi Díky postupnému uvolňování přijatých opatření stanovených během pandemie Covid-19 se ve středu 24. 6. 2020 mohl uskutečnit v Kulturním domě Michálkovice závěrečný večírek devátých tříd.  I

VÍCE >

Ozdravný pobyt pro předškoláky bude v říjnu

Život v celé zemi v uplynulých měsících poznamenala restriktivní opatření vlády, jejichž cílem byla prevence proti šíření koronaviru. Tato preventivní opatření se dotkla i připraveného ozdravného pobytu pro michálkovické předškoláky, na

VÍCE >

Investice a opravy v mateřské školce

V úterý 5. května proběhl ve školce zápis. O vzdělávání projevili zájem rodiče 36 dětí. Úspěšně bylo přijato 20 dětí, na které už se od září budou těšit naše paní

VÍCE >
  • office@michalkoviceonline.cz
  • www.michalkoviceonline.cz
  • Michálkovice, Ostrava